Det vert gjort mykje godt dugnadsarbeid for tida. Me har fast dugnadsdag onsdag kl. 10.00. Elles er det ivrige dugnadsfolk som «tek seg til rette» utanom dei faste dugnadsdagane – BRAVO. Viss nokon har lyst å vera med , er de hjarteleg velkomne!!

Slippen held på å rasa ut: Me skal setja opp forskaling og laga ny betongmur på sjøsida av slippen slik at ver og vind ikkje får øydeleggja meir. Det vert og mykje kjekkare for dei som skal slippa til våren. Dei vil då sleppa å gå i ei steinrøys. Einar og Ottar tek seg av dette. Ingenting å seia på kompetanse og erfaring.

Så held me på å rydda og mala i den nybygde båtmotorhallen. Her vil me få ein fin møteplass for folk på Sunde. Me vil laga til eit lokale for folk som er interesserte i gamle båtmotorar, men og annan kystkulturaktivitet. Elles kan det verta ein plass der folk kan møtast og drøsa litt over ein kopp kaffi og vafler med jordbærsyltetøy. Me skal og få på plass vedaomn så her skal ingen frysa.

KM

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s