Onsdag 5. september hadde me ein flott dag på Kolsøya i lag med kjekke elevar i 6.klasse på Sunde skule. Me hadde sett garn og stolpaliner og fangsten var god. Me fekk lyr, torsk, makrell, blåstål, berggylte, kolja, krabbe og ein hummar som me sjølsagt sette ut att. Her var det mykje å sjå på og læra om. Elevane skulle trekkja og greia garn. Dei skulle og sløya og filetera fisken. Så det vart ein travel dag. Elevane var ivrige og interesserte og tok fatt på alle oppgåver med godt humør.

KM

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s