Akkurat no held dugnadsgjengen på med å riva den gamle kaien i Bergslagen, for å gjera plass til ny, flott kai. Den nye kaien skal bli 4 meter brei og 53 meter lang. No skal det bli god plass også for større båtar.

Elles held me på med å rydda ut or kjellaren. Her er mykje maskinar, reiskap og utstyr som må takast vare på, men kjellaren må ryddast. Her skal det etter kvart bli fint festlokale. Ein fin plass for arrangement av ymse slag.

I 2016 hadde me 780 dugnadstimar. Mykje godt arbeid har vore gjort av ein dugande og ivrig dugnadsgjeng. Tusen takk for innsatsen til alle!

Me håpar å få koma i gang med rehabilitering av hovudhuset i løpet av våren. Då er det bruk for enno meir dugnad, så alle som er interesserte i å laga ein fin møteplass i Bergslagen, må berre hiva seg rundt og koma med. Arbeidet går med LIV OG LYST ☺

KM

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s